Δευτέρα 14/1: η εκπαίδευση απεργεί ενάντια στο προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 12μ προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου

3.9.18

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση Κ. Μακεδονίας: Για τις διαδικασίες συγκρότησης των νέων συγκεντρωτικών δομών εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.) και τις επιλογές των Συντονιστών Εκπαίδευσης


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(Παρεμβάσεις-Κινήσεις- Συσπειρώσεις)
rizospastiki-kinisi.blogspot.gr
Αιρετός Θανάσης  Αγαπητός  τηλ.6976281776 agapitos3@gmail.com
Αναπλ. αιρετός Ηλίας Σμήλιος   τηλ. 6932913799 ismilios@gmail.com

Για τις διαδικασίες συγκρότησης των νέων συγκεντρωτικών δομών εκπαίδευσης
(Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.)  και τις επιλογές των Συντονιστών Εκπαίδευσης

Ως εκπρόσωποι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στo ΑΠΥΣΠΕ K. Μακεδονίας, ήδη με την αρχική δήλωση που καταθέσαμε, διευκρινίζαμε πως δεν έχουμε αυταπάτες για την εφαρμογή κάποιας αντικειμενικής-αξιοκρατικής διαδικασίας στις επιλογές των νέων στελεχών εκπαίδευσης.
Έγκαιρα δηλώσαμε πως όλο το πλαίσιο που κάθε φορά διαμορφώνει η εκάστοτε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ έχει ως βασικό στόχο την προώθηση των προσκείμενων στην κάθε φορά εξουσία, ώστε αυτοί/ες να φαίνονται  οι «άριστοι/ες» στη συνέντευξη, οι πιο «ικανοί/ες με τα περισσότερα μοριοδοτούμενα κριτήρια-ερευνητικό έργο-επιστημονική συγκρότηση»….. και γι’ αυτό να επιλέγονται τελικά  για να στελεχώνουν την εκπαιδευτική ιεραρχία.
Ο νόμος 4547/2018 με βάση τον οποίο συγκροτούνται οι νέες συγκεντρωτικές δομές στην εκπαίδευση (Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ και Κ.Ε.Α.) και καθορίζεται η διαδικασία για την επιλογή των μελών τους,  των Συντονιστών Εκπαίδευσης, είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το στόχο, αφού από τη μια απαιτεί πληθώρα (περισσότερο ή λιγότερο άχρηστων) δικαιολογητικών και από την άλλη αφήνει ανοιχτά “παραθυράκια”, χρήσιμα για την επιλογή των “ημέτερων”. Ότι ακριβώς συνέβαινε και σ’ όλες τις προηγούμενες επιλογές στελεχών, μ’ άλλα λόγια και παρά την περί του αντιθέτου ρητορεία…
Δυστυχώς πολύ γρήγορα επιβεβαιωθήκαμε, πριν καν ξεκινήσει η ουσιαστική διαδικασία. Συγκεκριμένα:
1.             Οι διαδικασίες επιλογής των Συντονιστών Εκπαίδευσης γίνεται μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των αιτήσεων και των μοριοδοτούμενων προσόντων των υποψηφίων από το ίδιο το Συμβούλιο Επιλογής  (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ με τη συμμετοχή και δύο πανεπιστημιακών) αλλά από μεμονωμένους υπαλλήλους της διοίκησης, χωρίς ενιαία στην πραγματικότητα κριτήρια ούτε μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), ούτε καν εντός της ίδιας Π.Δ.Ε. Οι δεσμεύσεις του υπουργείου Παιδείας απέναντι σε Ε.Ε. και ΟΟΣΑ για άμεση εφαρμογή της αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης επιβάλλουν την με ταχύρρυθμες διαδικασίες επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης.

2.             Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής  η πλειοψηφία, με εξαίρεση τους δύο αιρετούς της Π.Ε. (και σε ορισμένες τον ένα εκ των δύο της Δ.Ε.) δε δέχονταν κουβέντα για την αντιμετώπιση των τυχών προβλημάτων που υπήρχαν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα είχαν καταθέσει ορισμένοι συνάδελφοι/ισσες, πατώντας στο “γράμμα” του νόμου και των σχετικών υπουργικών εγκυκλίων και όχι στην ουσία του. Παρά την πρόταση του εκπροσώπου της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «να γίνουν δεκτά δικαιολογητικά που έλειπαν, εφόσον είχαν κατατεθεί τα αναγκαία για την απόδειξη της γνώσης συγκεκριμένου κριτηρίου» (πιστοποιητικό γνώσης Π.Π.Ε. Α’ αντί της μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούμενης βεβαίωσης βαθμολογίας, επικυρωμένη μετάφραση του πτυχίου της ξένης γλώσσας μαζί με το πτυχίο), η πλειοψηφία   με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο  δεν δέχθηκε τα έγγραφα για δευτερεύουσες ελλείψεις που στη συνέχεια και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες των ενστάσεων κατατέθηκαν, μη κάνοντας τελικά δεκτές τις συγκεκριμένες αιτήσεις.
Αναρρωτιόμαστε για ποιο λόγο υπάρχει στο νόμο η διαδικασία των ενστάσεων, αν τίποτα δεν παίρνετε υπόψη και όλα θεωρούνται εκπρόθεσμα και απορριπτέα; Ποιος είναι ο ρόλος του Συμβουλίου Επιλογής αν ακόμα και στη διαδικασία των ενστάσεων δε μπορεί να αποφασίσει για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος/α, με βάση τα ουσιαστικά στοιχεία-έγγραφα που κατέχει κάθε υποψήφιος/α, αποκλείοντάς τους για καθαρά τυπικούς (και ανεξήγητους) λόγους;
Ταυτόχρονα δε τίθενται και άλλα κρίσιμα ερωτήματα:
Γιατί οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  δεν είχαν από πριν ελέγξει τις τυχόν ελλείψεις στις αιτήσεις και δε ζήτησαν διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των εγγράφων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι;
Γιατί δεν υπάρχει ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση σε όλα τα Συμβούλια Επιλογής, καθώς σε άλλες Π.Δ.Ε. έγιναν δεκτές π.χ. οι βεβαιώσεις βαθμολογίας για Τ.Π.Ε. Α’;
Πόση αξία έχει τελικά το υπάρχον νομικό πλαίσιο που καθορίζει ότι πρέπει να τεκμαίρεται η γνώση ξένης γλώσσας και Τ.Π.Ε. Α΄, πράγμα που ασφαλώς αποδεικνύεται με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά από τους μη αποδεκτούς υποψήφιους/ες;

Ενημερωτικά, με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας που είχε κάνει τον προέλεγχο, από τις 363 αιτήσεις που υποβλήθηκαν και για τα τρία συμβούλια και από όλες τις ειδικότητες, κρίθηκαν μη αποδεκτές αρχικά οι 52.
Συγκεκριμένα:
Δασκάλων           : 103 συν. // 93 δεκτές // 10 μη αποδεκτές
Νηπ/γών             :   35 συν. // 29 δεκτές //   6 μη αποδεκτές
Δευτερ. Εκπ/σης:   90 συν. // 70 δεκτές // 20 μη αποδεκτές
Ειδ. Αγωγή         :   21 συν. // 17 δεκτές //   4 μη αποδεκτές
Αειφορία (ΚΕΑ)  :   25 συν. // 25 δεκτές //   0 μη αποδεκτές
Κοινές Ειδικότ.     89 σύν. // 77 δεκτές // 12 μη αποδεκτές    (5 από 19 πληροφορικής,  4 από 23 γυμναστών και 1 από 24 αγγλικών, 1 από 3 γερμανικών και 1 από 3 καλλιτεχνικών).
Από το σύνολο δε των 52 ενστάσεων έγιναν αποδεκτές (λόγω αρχικού λάθους υπηρεσίας) μόνο οι 4!

3.             Η απαράδεκτη διαδικασία των αποκλεισμών συνεχίστηκε και με την μοριοδότηση των κριτηρίων που καταγράφονται ως «επιμόρφωση, διδακτικό και συγγραφικό έργο και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα», με αποτέλεσμα οι μισοί περίπου υποψήφιοι να υποβάλλουν ένσταση!
Τα ερωτήματα και πάλι πολλά.
Είναι δυνατόν η μοριοδότηση να γίνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. και μάλιστα από μεμονωμένους υπαλλήλους, χωρίς ενιαία κριτήρια;
Πώς εξασφαλίζεται η ισότιμη μοριοδότηση,  με δεδομένες και τις καταγγελίες υποψηφίων ότι συνέδρια-ερευνητικά-επιμορφωτικά προγράμματα που έγιναν από τους ίδιους φορείς, με το ίδιο περιεχόμενο και τα ίδια χαρακτηριστικά σε άλλους/ες μοριοδοτήθηκαν και σε άλλους/ες όχι;

Και όπως αποκαλύπτεται από την ανακοίνωση της προσωρινής μοριοδότησης, τα συγκεκριμένα πεδία διαμορφώνουν την αρχική  κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων και με βασικό «εργαλείο» την πριμοδότηση των «άριστων και ικανών» με τη συνέντευξη που έχει και αυξημένη βαρύτητα θα διαμορφωθεί ο τελικός πίνακας της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, με σοβαρό και ενισχυμένο το ρόλο των νυν στελεχών αλλά και προώθηση νέων, “εκ των ημετέρων“...

4.             Πολλά από τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν δεν υπήρχε η “αλαζονεία της εξουσίας” των περισσότερων από τα προσκείμενα στην κυβέρνηση διορισμένων (και ενός αιρετού της Δ.Ε.) μελών του Συμβουλίου Επιλογής, που αρνούνται κατηγορηματικά να συζητήσουν την ύπαρξη προβληματικών στοιχείων του νόμου (και γενικά της κυβερνητικής πολιτικής), φτάνοντας στο σημείο π.χ. να αμφισβητήσουν ως εκπαιδευτικό έργο την προϋπηρεσία σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και να αποκλείσουν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, επειδή «έτσι λέει ο νόμος»!

Εμείς, ως εκπρόσωποι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στo ΑΠΥΣΠΕ, επιμένουμε και δυστυχώς και πάλι επιβεβαιωνόμαστε από τις εξελισσόμενες διαδικασίες  πως η εμπλοκή και υποψηφιότητα στη διαδικασία ανάδειξης των στελεχών της εκπαίδευσης, όχι μόνο είναι αναποτελεσματική αλλά και επιζήμια, αφού εντείνει τις αυταπάτες περί αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας και καλλιεργεί ταυτόχρονα την κουλτούρα της αξιολόγησης.

Γι’ αυτό και με την πεποίθηση πως οι αιρετοί δε συνδιοικούν, δεν αξιολογούν, αλλά ελέγχουν και προωθούν στα υπηρεσιακά συμβούλια τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και υπερασπίζονται με ισότιμο τρόπο τα δικαιώματα του κόσμου της εκπαίδευσης, δηλώνουμε κατηγορηματικά πως αυτή τη στάση θα κρατήσουμε μέχρι τέλους και θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αποκαλύπτοντας και καταγγέλλοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και το σκηνικό της συναλλαγής και της προώθησης των ημετέρων, που πάντα ήταν η κεντρική επιδίωξη της εξουσίας.
Τέλος σημειώνουμε πάλι πως στη διαδικασία επιλογής των στελεχών-συντονιστών των ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ-ΚΕΑ εμείς δε βαθμολογούμε, βάζουμε παύλα, δεν αξιολογούμε - δεν παρεμβαίνουμε με κανένα τρόπο στη διαδικασία της συνέντευξης