Δευτέρα 14/1: η εκπαίδευση απεργεί ενάντια στο προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 12μ προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου

26.2.19

Αγων. Παρεμβάσεις–Συνεργαζόμενοι: Ενημερωτικό συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ 19 & 22-2-2019


Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συνεργαζόμενοι

Ενημερωτικό συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ
Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Αυταρχικές πρακτικές και  προχειρότητα στη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ  

Συμμετείχαμε σε δύο συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ, την Τρίτη στις 19/2 και την Παρασκευή στις 22/2. Βασικά στοιχεία τόσο για τη λειτουργία του ΠΥΣΔΕ, όσο και για τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις του, όπως εκφράστηκαν στις δύο συνεδριάσεις του, είναι:  
  • Η διάθεση αναπληρωτή συναδέλφου για συμπλήρωση ωραρίου, όχι με βάση την αρχική πρόταση της αναπληρώτριας προέδρου του ΠΥΣΔΕ, αλλά με βάση παρέμβαση και αξιολόγηση Διευθύντριας σχολείου!
  • Η ανεπαρκής ενημέρωση των μελών του ΠΥΣΔΕ με όλα τα στοιχεία για τα θέματα που συζητούνται συνεχίζεται και έφτασε μέχρι το σημείο της άρνησης της προέδρου να προσκομιστεί στο ΠΥΣΔΕ σχετική διάταξη του νόμου 3848/2012, που αφορούσε την καταμέτρηση μορίων συναδέλφων που προορίζονται για τις θέσεις ΠΛΗΝΕΤ.
  • Ο αυταρχικός κατήφορος στις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ που συνεχίζεται με νέα πρωτοτυπία της αν. προέδρου που εκτόξευσε απειλή κατά του αιρετού των Παρεμβάσεων περί δικαστικής προσφυγής εναντίον του!
  • Η προχειρότητα στη διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων με την αφαίρεση μορίων συναδέλφων σε ένστασή τους, τα οποία ενώ καταμετρούνταν σε κοινοποιημένη πρόταση της αν. προέδρου στα μέλη του ΠΥΣΔΕ, άλλαξε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ!
  • Η επιβεβαίωση του δίκαιου της επιμονής μας σε προηγούμενο ΠΥΣΔΕ να προσμετρηθούν μόρια στα μετρήσιμα κριτήρια συναδέλφων για τις θέσεις ΠΛΗΝΕΤ που τα δικαιούνταν και τους προσμετρήθηκαν μόνο μετά από ένστασή τους.

Θέματα συνεδρίασης, Τρίτη στις 19/2  και αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Στις 19-2-2019, ημέρα Τρίτη στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ συμμετείχαν οι Π. Ματζιάρης, Φ. Παπαδοπούλου, Μ. Μπέλλας, ο Γ. Τσοκανάρας (αναπληρωτής του Χ. Βαϊτσίδη) και από τις Παρεμβάσεις ο Χ. Ζαγανίδης. Το ΠΥΣΔΕ απασχόλησαν  τρία θέματα, ενώ για πρώτη φορά κρατήθηκαν συνολικά πρακτικά, όπως εκ των υστέρων διαπιστώσαμε, υπογραμμένα από τον πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ και τη γραμματέα.

Θέμα 1ο: Συμπληρωματικές διαθέσεις σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) : Εγκρίθηκε μερική και ολική διάθεση έντεκα συναδέλφων στα αντίστοιχα Ε.Κ. σύμφωνα με αποφάσεις των συλλόγων τους (Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου, ΕΠΑΛ Κορδελιού, Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ΕΠΑΛ Σίνδου, ΕΠΑΛ Χαλάστρας, ΕΠΑΛ Αγίου Αθανασίου, ΕΠΑΛ Κουφαλίων, ΕΠΑΛ Συκεών).

Θέμα 2ο: Τροποποιήση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου:  
·         Εγκρίθηκε τροποποίηση στη διάθεση συμπλήρωσης ωραρίου συναδέλφου ειδικότητας ΠΕ81. (ομόφωνα η απόφαση)
·         Παρεμβήκαμε να μη γίνει διάθεση συνδέλφου ειδικότητας ΠΕ81 για συμπλήρωση ωραρίου για σοβαρούς οικγενειακούς λόγους. (ομόφωνα η απόφαση)
·         Δεν εγκρίναμε τροποποίηση στη διάθεση συμπλήρωσης ωραρίου συναδέλφου αναπληρωτή ειδικότητας ΠΕ80. Διαφωνήσαμε, γιατί ο συνάδελφος βγήκε υπεράριθμος μετά το χαρακτηρισμό φοίτησης μαθητών σε ΕΠΑΛ. Ο κλάδος συνολικά, από ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ, δεν αποδέχεται αυτές τις υπεραριθμίες. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, γιατί άλλη ήταν η αρχική πρόταση του Διευθυντή Εκπ/σης και προέδρου του ΠΥΣΔΕ την προηγούμενη ημέρα για την κάλυψη των κενών με συμπλήρωση ωραρίου σε τρία σχολεία και με κατανομη των ωρών μεταξύ ενός μονίμου και του συναδέλφου αναπληρωτή. Η αρχική πρόταση άλλαξε μετά από παρέμβαση Διευθυντριας σχολείου στο οποίο θα κάλυπτε το ωράριό του ο αναπληρωτής ότι δεν μπορεί να διδάξει τα μαθήματα για τα οποία προορίζεται! Ζητήσαμε εφαρμογή της αρχικής πρότασης της Διεύθυνσης, γιατί είναι ανεπίτρεπτο το ΠΥΣΔΕ να αποφασίζει στη βάση αξιολογήσης  Δ/ντη σχολείου. Η πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή (4-1). Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η πρόταση αν ψηφίζονταν η θέση του κλάδου από τον αιρετό της ΔΑΚΕ και την αναπληρώτρια πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ που εκπροσωπεί το Γενικό Συμβούλιο της ΕΔΟΘ.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση προσωρινού πίνακα εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) : Έγινε καταμέτρηση των μετρήσιμων κριτηρίων για τέσσερις συναδέλφους που δύο από αυτούς θα τοποθετηθούν ως Υπεύθυνοι των δύο Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικης Θεσαλονίκης. Το ΠΥΣΔΕ αρνήθηκε να προσμετρηθούν μόρια για τον έναν συνάδελφο που αντιστοιχούν στην αναγνώριση της συνάφειας επιμορφωτικού προγράμματος με «έμφαση στις μεταγνωστικές δυσκολίες μάθησης, καθώς και άλλου προγράμματος «εξειδίκευσης στην παιδοψυχολογία».

Θέματα συνεδρίασης, Παρασκευή στις 22/2  και αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Στις 22-2-2019, ημέρα Παρασκευή  στη  συνεδρίαση  του  ΠΥΣΔΕ  συμμετείχαν  οι  Μ. Ζαφειρίου
(αναπληρωτής του Δ/ντη Εκπ/σης), Φ. Παπαδοπούλου (αναπληρώτρια πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ), ο Γ. Τσοκανάρας (αναπληρωτής του Χ. Βαϊτσίδη) και από τις Παρεμβάσεις ο Χ. Ζαγανίδης. Το  ΠΥΣΔΕ απασχόλησαν επτά θέματα.

Θέμα 1o: Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή : Εγκρίθηκε  για τέσσερις συναδέλφους αναπληρωτές  η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 2o: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: Εγκρίθηκε  για δύο συναδέλφους, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν, η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 3ο: Τοποθέτηση εκπαιδευτικού κατόπιν επιστροφής από άδεια :  Συνάδελφος ειδικότητας ΠΕ04.02 επέστρεψε στην οργανική της θέση, όπως προβλέπει η εκπαιδευτική διαδικασία για την επιστροφή συναδέλφων  από άδεια. (ομόφωνα η απόφαση) 

Θέμα 4o:  Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη εκπαιδευτικού : Εγκρίθηκε η προϋπηρεσία για συνάδελφο ειδικότητας ΠΕ11. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 5ο:   Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτή εκπαιδευτικού :   Εγκρίθηκε η προϋπηρεσία αναπληρωτή συναδέλφου ειδικότητας ΠΕ86. (ομόφωνα η απόφαση)

Θέμα 6ο: α) Εξέταση ενστάσεων συναδέλφων υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
                   Το ΠΥΣΔΕ έκανε αποδεκτή την ένσταση συναδέλφου, που στην προηγούμενη συνεδρίαση του αρνήθηκε, να προσμετρηθούν τα μόρια του από μεταπτυχιακό τίτλο, Επιβεβαιώθηκε πως ορθώς επιμέναμε ότι αρκούσε η αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ και εξαρχής έπρεπε να του δοθούν τα μόρια του μεταπτυχιακού. Τη διαπίστωση αυτή την επιβεβαίωσε και η Περιφερειακή Διεύθυνση.
                   Αρνήθηκαν να προσμετρηθούν μόρια και για τους δύο άλλους συναδέλφους για πτυχία Αγγλικών, που από την προηγούμενη συνεδρίαση το έχουμε ζητήσει και για λόγους ισοτιμίας μεταξύ των συναδέλφων θα έπρεπε τώρα να προσμετρηθούν,ανεξάρτητα  αν  έχουν κάνει ένσταση.
                   Αρνήθηκαν να προσμετρήσουν προϋπηρεσία και στους τρεις συναδέλφους που με ένστασή τους το ζητούσαν. Η αρχική εισήγηση της αν. προέδρου ήταν θετική και άλλαξε επικαλούμενη το νόμο 4547/2018, που όμως είναι ίδιος με τον 3848/2012 και η ερμηνευτική έγκύκλιος που υπάρχει ισχύει και για τους δύο νόμους.
                   Η προχειρότητα και η ευκολία με την οποία άλλαξαν εισήγηση αποτελεί χαρακτηριστικό της λειτουργίας του ΠΥΣΔΕ. Η απαίτησή μας να προσκομίσουν το σχετικό νόμο 3848/2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο δεν έγινε αποδεκτή! Δηλαδή το ΠΥΣΔΕ δεν αποδέχεται τα μέλη του πριν αποφασίσουν να είναι γνώστες του συνόλου της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
                   Επισημαίνουμε την ανεπίτρεπτη απειλή της αν. προέδρου σε εκλεγμένο μέλος των Παρεμβασεων στο ΠΥΣΔΕ  ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια!

                   β) Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ.
                   Αρνηθήκαμε να υπογράψουμε τον πίνακα με βάση όλα τα παραπάνω που επισημάναμε, γιατί  δεν είναι αποτέλεσμα αντικειμενικής διεργασίας.

Θέμα 7ο: Με εισήγηση της αν. προέδρου το ΠΥΣΔΕ αποφάσισε να πραγματοποιηθεί νέα συνεδριαση την Τρίτη 26/2. Ζητήσαμε η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/2 λόγω συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ την Τρίτη, στο οποίο συμμετέχουμε και είναι γνωστό στο ΠΥΣΔΕ. Η πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή από κανένα μέλος του ΠΥΣΔΕ, ενώ δεν ενημερώθηκε το αναπληρωματικό μέλος των Παρεμβάσεων στο ΠΥΣΔΕ όπως όφειλε η αν. πρόεδρος να κάνει.