Δευτέρα 14/1: η εκπαίδευση απεργεί ενάντια στο προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 12μ προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου

16.5.18

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Δυτ. Θεσσαλονίκης για τη 2χρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή στο δημόσιο νηπιαγωγείο

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                   
Απέναντι στη συμπαιγνία υπουργείου Παιδείας και δημάρχων-Κ.Ε.Δ.Ε. που παρά τη νομοθέτηση της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο δημόσιο νηπιαγωγείο, υποσκάπτουν την άμεση εφαρμογή της, αποκλείοντας από αυτήν τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας και μεταξύ τους όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης,
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. της περιοχής, καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θεσσαλονίκης σε
κινητοποίηση στη Δ/νση Δυτικής Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 17 Μάη, 1.30μ.μ.
για να απαιτήσουμε  την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στην περιοχή με κάλυψη όλων των αιτήσεων παιδιών 4-6χρόνων, την ίδρυση των αναγκαίων ολοήμερων τμημάτων και την κάλυψη όλων των αναγκών σε εκπαιδευτικό (και βοηθητικό) προσωπικό.
Απαιτούμε:
  • Νέα Κ.Υ.Α. που θα περιλαμβάνει όλους τους Δήμους της χώρας για την άμεση καθολική εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από το 2018-19.
  • Λήψη μέτρων ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε αίθουσες που θα προκύψουν, με αξιοποίηση των υπαρχόντων σχολικών, δημοτικών ή κρατικών κτιρίων και (στην έσχατη περίπτωση) την προσωρινή ενοικίαση των αναγκαίων κατάλληλων κτιρίων.
  • Συγκεκριμένο προγραμματισμό (σε επίπεδο Δήμου και των ΣυΥπουργείου) για την ανέγερση των αναγκαίων σύγχρονων κτιρίων για όλα τα νηπιαγωγεία, με την άμεση λύση των όποιων γραφειοκρατικών προβλημάτων, την αγορά και απόδοση των οικοπέδων καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων γι αυτό κονδυλίων.
  • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών.
  • Κάλυψη όλων των νηπιαγωγείων με το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό.
  • Κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη της λειτουργίας και των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή όλων των νηπιαγωγείων.
  • Κάλυψη από δημόσιους/δημοτικούς παιδικούς σταθμούς όλων των αναγκών παιδιών 0-4 χρόνων, χωρίς voucher και τροφεία και με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας/μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων βρεφονηπιοκόμων

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
(Στ', Ζ΄, Λαγκαδά)